ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695677981 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vdcictes4gjscgh2rmotl4saa0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vdcictes4gjscgh2rmotl4saa0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vdcictes4gjscgh2rmotl4saa0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695764381',
	val=',,,20120703164019_60,,'
	
(ข้อมูล)
ภาพงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 14-19 มกราคม 2534
ชื่อไฟล์: scan0005.jpg
มีอีก 20 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0022.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 1/21 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,983 ครั้ง
ภาพงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 10 วันที่ 14-19 มกราคม 2534
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..