ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685323817 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e7dd7ocsqr1m66cb90ad8kecp7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e7dd7ocsqr1m66cb90ad8kecp7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e7dd7ocsqr1m66cb90ad8kecp7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1685410217',
	val=',,,20121121101459_806,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
ชื่อไฟล์: Coverpage.JPG
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurDocEduLeadEduAdm48.pdf
CCover.jpg
1-547-CurDocEduLeadEduAdm48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,925 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..