ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713783078 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='brcqdp6h7rmeb0j6mf29svmn30' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='brcqdp6h7rmeb0j6mf29svmn30' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='brcqdp6h7rmeb0j6mf29svmn30',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713869478',
	val=',,,20131203134711_4792,,'
	
(ข้อมูล)
ภาพงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที 14 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2543
ชื่