ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713786066 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8llgj8plfm6ut7jrltu9tv4cl7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8llgj8plfm6ut7jrltu9tv4cl7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='8llgj8plfm6ut7jrltu9tv4cl7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713872466',
	val=',,,20140905161452_1075,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2535 วันที่ 18 กันยายน 2536