ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713261750 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='3mi7a5cj79lbcecv4fh8h2kh65' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='3mi7a5cj79lbcecv4fh8h2kh65' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3mi7a5cj79lbcecv4fh8h2kh65',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713348150',
	val=',,,20170917133651_3370,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 6 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
   [แสดง 7/7 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,937 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีแนวคิดในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีสถาบันอุดมศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวน 13 สถาบัน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..