ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1719216851 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='1ghgr17dfs3hen2mu2do0ugpj2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='1ghgr17dfs3hen2mu2do0ugpj2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='1ghgr17dfs3hen2mu2do0ugpj2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1719303251',
	val=',,,20180620175622_490,,'
	
(ข้อมูล)
การประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ เนื่องในโครงการวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 03.jpg
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
02.jpg
03.jpg
001.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,391 ครั้ง
การประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ เนื่องในโครงการวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนาย ณัฐพงศ์ วงษา นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 จากการประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ เนื่องในโครงการวันอานันทมหิดล สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อ “ฮีโร่ในสายตาเด็ก “ และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..