ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716156521 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m0oh6n7miql6vkhn7vvkmihuu5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m0oh6n7miql6vkhn7vvkmihuu5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m0oh6n7miql6vkhn7vvkmihuu5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716242921',
	val=',,,20180702222551_4416,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018 วันที่ 15 – 16 มกราคม 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 11 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
10.JPG
11.JPG
   [แสดง 12/12 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 6,638 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018 วันที่ 15 – 16 มกราคม 2561
ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ AFBE (Asian Forum on Business Education) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU –AFBE International Conference 2018 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัย และงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในระดับสากล ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน จากหลากหลายประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, ไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, จีน, เกาหลีใต้, เยอรมัน, ไนจีเรีย และ ลาว
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..