ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721616394 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m65d3ihbts5uub2h1u0uq8n4t5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='m65d3ihbts5uub2h1u0uq8n4t5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m65d3ihbts5uub2h1u0uq8n4t5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721702794',
	val=',,,20180719015018_746,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2553
ชื่อไฟล์: 06.jpg
มีอีก 7 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
cover.jpg
01.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
detail.pdf
   [แสดง 8/8 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,341 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง การจัดงานแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) งานทักษิณวิชาการ เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ 2) งานเกษตรแฟร์ เป็นการจัดนิทรรศการ และแปลงสาธิตทางการเกษตรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัส พระราชดำริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ปฏิบัติ 3) นิทรรศการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เป็นการเผยแพร่ความรู้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงให้ประชาชนนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติและเป็นการเผยแพร่ไปสู่ประชาชน กิจกรรมภายในงาน เช่น การเสวนา “รวมพลังท้องถิ่นพัทลุง ร่วมใจปิดทองหลังพระด้วยโครงการธนาคารต้นไม้”  นิทรรศการ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” กีฬาพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย-วิถีไทย การแข่งขันมวยทะเล การแสดงและบันเทิง เช่น การประกวดรำมโนราห์ตามแบบฉบับโบราณ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..