ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695788400 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0d6od8lbro21223o28k40hc3c5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0d6od8lbro21223o28k40hc3c5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0d6od8lbro21223o28k40hc3c5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1695874800',
	val=',,,20181130230306_4803,,'
	
(ข้อมูล)
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันเพื่องานจิตอาสา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ชื่อไฟล์: 09.jpg
มีอีก 21 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/22 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 14,121 ครั้ง
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันเพื่องานจิตอาสา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 21 พ.ย.61 
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันเพื่องานจิตอาสา


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 150 คน ได้ร่วมกันจัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ปัจจุบันเพื่องานจิตอาสา ขึ้น ณ วัดบางดาน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประธานหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และระหว่างศิษย์กับอาจารย์ และเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มแก่นิสิตให้สามารถเรียนรู้หลักการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการปลูกฝังจิตสาธารณะให้แก่นิสิต โดยกิจกรรมที่นิสิตจัดทำ ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด การล้างห้องน้ำวัด การทำความสะอาดบริเวณวัด ทั้งนี้ การไปทำกิจกรรรมของนิสิตตรงกับวันงานทอดกฐินของวัดบางดาน นิสิตจึงได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ของวัดด้วย เช่น ตักไข่หารายได้เพื่อสมทบทุนเข้าวัด การล้างจานและทำความสะอาดจานเพื่อไว้สำหรับต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทอดกฐิน


ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..