ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713783717 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8l0i0s9tqcj5e2ases8vgb4cm2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='8l0i0s9tqcj5e2ases8vgb4cm2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='8l0i0s9tqcj5e2ases8vgb4cm2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713870117',
	val=',,,20190421022154_4771,,'
	
(ข้อมูล)
องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมผูกไท ใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2561