ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716362496 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qsjsrqmmn7k9js7rf10m2e18o7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qsjsrqmmn7k9js7rf10m2e18o7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qsjsrqmmn7k9js7rf10m2e18o7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716448896',
	val=',,,20190710212532_4348,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อไฟล์: 07.jpg
มีอีก 12 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
001.pdf
   [แสดง 13/13 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 5,387 ครั้ง
มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารและผู้แทน จำนวน 60 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 16 แห่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และร่วมเวทีเสวนาในประเด็นน่าสนใจเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคี ได้แก่ อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ กิจกรรมเสวนาดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวปิดและขอบคุณโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 5 โรงแรมเอตัส กรุงเทพมหานคร
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..