ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721615916 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6o955egqbps2fmm7d168u5ns43' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6o955egqbps2fmm7d168u5ns43' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6o955egqbps2fmm7d168u5ns43',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721702316',
	val=',,,20190710220100_3848,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล วันที่ 4 เมษายน 2562
ชื่อไฟล์: 07.jpg
มีอีก 19 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
001.pdf
   [แสดง 20/20 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 10,980 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล วันที่ 4 เมษายน 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และเทศบาลตำบลคลองขุด นำโดยนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมี นางปิยวรรณ เพ็ญนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด นายการันณ์ เล่ห์ทองคำ เลขานุการนายกฯ นายนันต์ ปิริยะ ปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนการฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..