ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686297942 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='3d16f6aep92lgbs7v6uajnirk0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='3d16f6aep92lgbs7v6uajnirk0' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d16f6aep92lgbs7v6uajnirk0',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686384342',
	val=',,,20120831164502_1837,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อไฟล์: 1-646-CurHumChinese48.pdf
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurHumChinese48.pdf
CCover[1].jpg
Coverpage.JPG
1-646-CurHumChinese48.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,979 ครั้ง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..