ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716357207 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0b8ep9qgrn1lmst1m3n52nlb33' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0b8ep9qgrn1lmst1m3n52nlb33' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0b8ep9qgrn1lmst1m3n52nlb33',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716443607',
	val=',,,20121108100505_3869,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อไฟล์: 1-574-CurSciPhyM47.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurSciPhyM47.pdf
Coverpage.JPG
1-574-CurSciPhyM47.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,101 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..