ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713784138 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kbsqekm0u8pnmeu6nkuognph82' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='kbsqekm0u8pnmeu6nkuognph82' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='kbsqekm0u8pnmeu6nkuognph82',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713870538',
	val=',,,20170808202045_1735,,'
	
(ข้อมูล)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560
ชื่อไฟล์: 17.jpg
มีอีก 28 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป »