ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1686209798 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ij2v3dccbopm5v6ur6ic03v2p4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='ij2v3dccbopm5v6ur6ic03v2p4' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ij2v3dccbopm5v6ur6ic03v2p4',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1686296198',
	val=',,,20180110233252_3264,,'
	
(ข้อมูล)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปีการศึกษา 2513-2514 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2514 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2514
ชื่อไฟล์: 0001.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Coverpage.jpg
0001.pdf
Coverpage.JPG
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,494 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..