ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713784301 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n3pg9edhp3bmsaap2t4t89kr56' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n3pg9edhp3bmsaap2t4t89kr56' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n3pg9edhp3bmsaap2t4t89kr56',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713870701',
	val=',,,20181128173825_4748,,'
	
(ข้อมูล)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ชื่อไฟล์: 17.jpg
มีอีก 17 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg