ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716764966 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qcmofk1vdddngak9o80gt68kc3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qcmofk1vdddngak9o80gt68kc3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qcmofk1vdddngak9o80gt68kc3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716851366',
	val=',,,20181129215445_2224,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่น 50 ปี วศ มศว มทษ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ชื่อไฟล์: 16.jpg
มีอีก 26 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/27 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,048 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่น 50 ปี วศ มศว มทษ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ก.ย.61 
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่น 50 ปี วศ มศว มทษ พ.ศ. 2561


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่น “50 ปี วศ มศว มทษ พ.ศ. 2561” ณ วัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินในการพัฒนาและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณ ดร.พระเทพญาณโมลี (ผัน ปสนฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและ เจ้าอาวาสวัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับพระเกจิที่มีชื่อเสียง ร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษก  ประกอบด้วย

1.พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตตทนโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา 
2.พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา 
3.พระสุทธิสมณวัตร (วิชิต ชวนปญโญ) รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี 
4.พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญโญ) รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโค๊ะ) จังหวัดสงขลา 
5.พระครูสังฆรักษ์ (ผาด ฐิติโก)เจ้าอาวาสวัดโคกนาว จังหวัดสงขลา 
6.พระครูพิสิฐธรรมคุณ (หลวงพ่อเอียด) เจ้าอาวาสวัดโคกแย้ม จังหวัดพัทลุง 
7.พระครูสังวรธรรมจารี (หลวงพ่อผล) วัดทุ่งนารี จังหวัดพัทลุง 
8.พระครูสิทธิการโสภณ (หลวงพ่อผ่อง) วัดแจ้ง จังหวัดพัทลุง 
9.พระครูสุเทพธรรมโชติ (หลวงพ่ออิ้น) วัดนิคมเทพา จังหวัดสงขลา 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..