ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721612551 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vqlifiajjbdd000ks87fek1pe7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vqlifiajjbdd000ks87fek1pe7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vqlifiajjbdd000ks87fek1pe7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721698951',
	val=',,,20181130213305_2230,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ตุลาคม 2561
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 19 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
19.jpg
20.jpg
   [แสดง 20/20 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 12,036 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ตุลาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 22 ต.ค.61 
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานการประชุม และคณะกรรมการ ฯ รวมทั้งผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..