ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713779954 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0vpejiavurbu23n425bcdd8lb5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0vpejiavurbu23n425bcdd8lb5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0vpejiavurbu23n425bcdd8lb5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713866354',
	val=',,,20190311215635_1920,,'
	
(ข้อมูล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต จำนวน 20 ทุน วงเงิน 110,000 บาท วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561