ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1717013948 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vj4jadi8v1f7q8c45p56pohh01' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='vj4jadi8v1f7q8c45p56pohh01' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vj4jadi8v1f7q8c45p56pohh01',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1717100348',
	val=',,,20190421020148_1830,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 “เกษตรก้าวหน้า สืบสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2560 – 3 กันยายน 2560
ชื่อไฟล์: 05.jpg
มีอีก 24 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
cover.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/25 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 18,444 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 “เกษตรก้าวหน้า สืบสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2560 – 3 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  25 สิงหาคม 2560 – 3 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรกรรม ส่งอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร นิสิต และนักวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน     ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรแบบยั่งยืนโดยมีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดงาน    มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานรัฐ เอกชน กิจกรรมนำเสนอจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ การสาธิตและแข่งขันแปลงสาธิตด้านการเกษตร การแสดงของศิลปินพื้นบ้านการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..