ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675553895 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='ko5q9709608veniur9mte9nsk2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675640295',
	val=',,,20120629150950_218,,'
	
(ข้อมูล)
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ประจำปีการศึกษา 2519 วันที่ 12 กันยายน 2520
ชื่อไฟล์: 20(5)_Page_07.jpg
มีอีก 91 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
20(5) Page 02.jpg
20(5) Page 03.jpg
20(5) Page 04.jpg
20(5) Page 05.jpg
20(5) Page 06.jpg
20(5) Page 07.jpg
20(5) Page 08.jpg
20(5) Page 09.jpg
20(5) Page 10.jpg
20(6) Page 1.jpg
20(6) Page 2.jpg
20(6) Page 3.jpg
20(6) Page 4.jpg
20(6) Page 5.jpg
20(6) Page 6.jpg
20(6) Page 7.jpg
20(6) Page 8.jpg
20(7) Page 1.jpg
20(7) Page 2.jpg
20(7) Page 3.jpg
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 20/92 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 181,356 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..