ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716147582 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e6t9jv069kog2cacqpg861are7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='e6t9jv069kog2cacqpg861are7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e6t9jv069kog2cacqpg861are7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716233982',
	val=',,,20180620175622_490,,'
	
(ข้อมูล)
การประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ เนื่องในโครงการวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2561
ชื่อไฟล์: 001.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
03.jpg
001.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,303 ครั้ง
การประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ เนื่องในโครงการวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนาย ณัฐพงศ์ วงษา นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1 จากการประกวดการแข่งขันถ่ายภาพ เนื่องในโครงการวันอานันทมหิดล สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ชื่อ “ฮีโร่ในสายตาเด็ก “ และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..