ค้นหา   
ดูในหมวดหมู่ ภาพถ่าย
 ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
ในหมวดหมู่ย่อย กิจกรรม
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/178 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: คณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1) มีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ลงพื้นที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร วันที่ 7 เมษายน 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ประชุมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตรวจงานงวดที่ 3 และ 8 วันที่ 1 เมษายน 2559
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 11  
 ชื่อเรื่อง: กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ กับตราสัญลักษณ์หน้าอาคาร 7 วันที่ 27 สิงหาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: รื้อย้ายเสาส่งกระจายเสียงภายในพื้นที่ไซต์งานโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการครู วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ปรับปรุงพื้นถนนที่ชำรุด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 11  
 ชื่อเรื่อง: เตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 9  
 ชื่อเรื่อง: งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนและห้องโถงอาคาร 7 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ปรับพื้นที่บริเวณลานสนามหญ้าหน้าอาคาร ๗ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 3 ก.พ.59
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: อาคารปฏิบัติการดนตรีและศูนย์หอศิลปะการแสดง วันที่6 พฤศจิกายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องเรียน 744 อาคาร 7 ชั้น 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: ปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 12  
 ชื่อเรื่อง: โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู วันที่ 29 มิถุนายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (อาคารโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์) วันที่ 29 มิถุนายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลกากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 26 มิถุนายน 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชื่อเรื่อง: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วิทยาเขตสงขลา (อาคาร 7) วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งหมด 13  
 ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงห้องบรรยายใหญ่ 744 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/178 รายการ]
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
รายการสุ่ม