ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708583026 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='d2i2ivv5332telbo8c5s8fcpu1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='d2i2ivv5332telbo8c5s8fcpu1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='d2i2ivv5332telbo8c5s8fcpu1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1708669426',
	val=',,,20121108101917_1272,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
ชื่อไฟล์: CurSciHealSysManM48.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurSciHealSysManM48.pdf
Coverpage.JPG
1-570-CurSciHealSysManM48.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,988 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..