ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1713578982 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n63a3g3j3ka93c98iqa0m96hj5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='n63a3g3j3ka93c98iqa0m96hj5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='n63a3g3j3ka93c98iqa0m96hj5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1713665382',
	val=',,,20121120105159_1468,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อไฟล์: CurEduCurTnsM47.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurEduCurTnsM47.pdf
Coverpage.JPG
1-554-CurEduCurTnsM47.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,233 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..