ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1719220475 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='9k7gcpv61t88krn9vl4tq3mcb1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='9k7gcpv61t88krn9vl4tq3mcb1' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9k7gcpv61t88krn9vl4tq3mcb1',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1719306875',
	val=',,,20140418102525_1331,,'
	
(ข้อมูล)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสมัยสามัญ ครั้งที่3/2540 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2540
ชื่อไฟล์: scan0063.jpg
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: Full size :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
scan0063.jpg
40-3.pdf
Coverpage.jpg
1-344-403.pdf
   [แสดง 4/4 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,808 ครั้ง
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: รายงานการประชุม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..