ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716354375 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0n894drc3i0ak76itfmf5qab55' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='0n894drc3i0ak76itfmf5qab55' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0n894drc3i0ak76itfmf5qab55',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716440775',
	val=',,,20140821141436_2798,,'
	
(ข้อมูล)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
ชื่อไฟล์: วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
.pdf..
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,299 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..