ค้นหา   
Incorrect key file for table './umedia4/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1675550213 
Duplicate entry '5458861' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='3fjmkqh7dcnn7pv0el34q0aol5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1675636613',
	val=',,,20140821141436_2798,,'
	
(ข้อมูล)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
ชื่อไฟล์: วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา.pdf
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
.pdf..
   [แสดง 1/1 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 1,055 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..