ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721619355 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='svf8cq7m2f5hthl23cio1a8st3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='svf8cq7m2f5hthl23cio1a8st3' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='svf8cq7m2f5hthl23cio1a8st3',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721705755',
	val=',,,20180702225120_3365,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย วันที่ 21 มีนาคม 2561
ชื่อไฟล์: 20.JPG
มีอีก 30 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
002.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.jpg
08.jpg
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.jpg
13.JPG
14.jpg
15.jpg
16.JPG
17.JPG
18.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/31 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 25,933 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย วันที่ 21 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากร ปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยมสุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากร ตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดสงขลา  นายศรชัย  ชูวิเชียร ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสงขลา  นายอุดมเดช  นิ่มนวล  อดีตอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายสมพร  จิระโร อดีตพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และทีมงานจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นวิทยากร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..