ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721617042 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='d6gh1els28lkhuit8u7sc8qrc7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='d6gh1els28lkhuit8u7sc8qrc7' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='d6gh1els28lkhuit8u7sc8qrc7',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721703442',
	val=',,,20180723035648_934,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา แก้ปัญหาวิกฤติโลก” ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2554
ชื่อไฟล์: 01.jpg
มีอีก 1 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
cover.jpg
detail.pdf
   [แสดง 2/2 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 2,325 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา แก้ปัญหาวิกฤติโลก” ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2554
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานทักษิณวิชาการ– เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้กรอบ “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา แก้ปัญหาวิกฤติโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชน นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร และนักวิชาการ และเพื่อให้เกษตรกร นำความรู้ ไปประยุกต์ใช้  ในการประกอบอาชีพ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแข่งขันประชันมโนราห์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  การจัดงานวันโค การประกวดและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  สินค้าโอท็อปและผลงานของชุมชน นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตร จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการวิชาการจากภาครัฐและเอกชน การแสดงการปลูกข้าวชีวภาพ การสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ดนตรีและมหรสพ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..