ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716158084 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='44tb4nm59sqlbn3v2e7l4v8hl6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='44tb4nm59sqlbn3v2e7l4v8hl6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='44tb4nm59sqlbn3v2e7l4v8hl6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716244484',
	val=',,,20181130224412_2796,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561
ชื่อไฟล์: 06.JPG
มีอีก 29 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
001.pdf
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 20,888 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 14 พ.ย.61 
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งมีทีมคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ    ประธานกรรมการ
2. ผศ.แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์  กรรมการ
3. อาจารย์นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย  กรรมการ

ข้อมูลภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..