ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721614394 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='f4bbc4i0a7bv2tgkqb3bbb4bj6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='f4bbc4i0a7bv2tgkqb3bbb4bj6' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f4bbc4i0a7bv2tgkqb3bbb4bj6',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721700794',
	val=',,,20190123171400_4521,,'
	
(ข้อมูล)
ปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ชื่อไฟล์: 03.jpg
มีอีก 12 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
001.pdf
   [แสดง 13/13 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 6,345 ครั้ง
ปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะกลายเป็นอดีต เพราะวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะมีการปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและการทำทางแยกเข้ามหาวิทยาลัย โดยคาดการณ์ว่าสัญญาณไฟจราจรจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิ่งหาคม 2558 ส่วนความคืบหน้าทางทีมข่าว ปชส. ม.ทักษิณ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..