ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716153696 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='q0fovj7qkd8r641midb1m1bhs2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='q0fovj7qkd8r641midb1m1bhs2' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q0fovj7qkd8r641midb1m1bhs2',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716240096',
	val=',,,20190129223400_3937,,'
	
(ข้อมูล)
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 8 กันยายน 2560
ชื่อไฟล์: 13.jpg
มีอีก 33 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
  1 2 [2]   [แสดง 20/34 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 23,960 ครั้ง
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 8 กันยายน 2560
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมตรวจงานงวดสุดท่ายการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ขนาดความสูง 9 ชั้น โดยเป็นการตรวจการจ้างงวดสุดท้าย
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..