ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1721618112 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qsfftsd6i79tpqmo8n3eeh8231' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='qsfftsd6i79tpqmo8n3eeh8231' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='qsfftsd6i79tpqmo8n3eeh8231',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1721704512',
	val=',,,20190710214421_2023,,'
	
(ข้อมูล)
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
ชื่อไฟล์: 07.jpg
มีอีก 14 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
001.pdf
   [แสดง 15/15 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,763 ครั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ประจำปี 2562 “คิดดีไอดอลปี3” กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดให้มีเวทีประกาศโจทย์ประเด็นสุขภาวะสู่การสร้างสรรค์สื่อสุขภาวะเพื่อพัฒนาทักษะแกนนำนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 17401 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจาก 4 มหาวิทยาลัย จำนวน 174 คน (คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ /คณะวิทยาศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /คณะศึกษาศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, เยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..