ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1716158880 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6j9koqsthncp7acdvbb10hgp32' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='6j9koqsthncp7acdvbb10hgp32' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6j9koqsthncp7acdvbb10hgp32',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1716245280',
	val=',,,20190710221832_91,,'
	
(ข้อมูล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติก วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ชื่อไฟล์: 11.jpg
มีอีก 15 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า : : ถัดไป » 
รูปภาพ :: ตั้งเป็นภาพปก
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
001.pdf
   [แสดง 16/16 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 7,864 ครั้ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติก วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติก
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยภารกิจภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับนิสิตชมรมสิ่งแวดล้อม บริจาคขวดพลาสติก โดยจัดทำเป็นขบวนแฟนซีเข้าร่วมขบวนเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะรีไซเคิล กับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ภายใต้กิจกรรม "ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิล" ครั้งที่ 5/2562 ณ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ลดปัญหาขยะพลาสติกเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Thaksin Green University ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ดูภาพแบบ Slideshow
แสดงเป็นการนำเสนอ
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
ภาพถ่าย
ภาพถ่าย หอจดหมายเหตุ
  หมวดย่อย:: กิจกรรม
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..