ค้นหา   
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1719216212 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='15qfrtvlk1umsp2ge5v8upm9e5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='tempviewedmedia' and sessionid='15qfrtvlk1umsp2ge5v8upm9e5' 
Table './umedia4/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='15qfrtvlk1umsp2ge5v8upm9e5',
	main='tempviewedmedia',
	dt='1719302612',
	val=',,,20121108100048_2620,,'
	
(ข้อมูล)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ชื่อไฟล์: 1-575-CurLibInf46.pdf
มีอีก 2 ไฟล์แนบมาด้วย :  « ก่อนหน้า :
ไฟล์ PDF
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
CurLibInf46.pdf
Coverpage.JPG
1-575-CurLibInf46.pdf
   [แสดง 3/3 รายการ]
รายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 3,135 ครั้ง
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
สิ่งพิมพ์
เอกสารหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หมวดย่อย:: หนังสือ
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..